Sponsorer

Kvinnorna och Staden stöds av

Katrineholms kommun

Landstinget Sörmland

Statens kulturråd

Helge Axelsson Johnsson stiftelse

Dramatikerfonden

Eva Bonnier

Längmanska kulturstiftelsen

Kulturfonden

Sörmlands Sparbank

Barbro Oscher

Tegelstaden

Holmberg tryck

Matpiraten

LB:s lastbilar AB

Dialect

Motorkompaniet

Fastighetsbyrån

Svenssons FOTO

Viadidakt

Akvarella

Eva och Lars Malmnäs

Kristina Malmnäs

Kulturföreningen Fogelstad

Studiefrämjandet

Holmbergs tryckeri

Eriksbergs Säteri

ETC

KIAB

KFAB

Katrineholms kulturnämnd

Katrineholms kulturförvaltning

Presto

Hyreshuset

Specsavers